AIR EQUIPMENT INNOVATION
นวัตกรรมแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลม

AIR COMPRESSOR ปั๊มลม เป็นแหล่งกำเนิดลมอัดพื้นฐานในการใช้งานทุกโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตลมของAIR COMPRESSOR ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานหลักในการสร้างลมอัด และการสูญเสียจากการใช้งานอุปกรณ์ลมแบบไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสียรายจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละโรงงานมีการใช้งานอุปกรณ์ลมหลายจุด หากสามารถประหยัดพลังงานลมจากการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเช่นกัน

นวัตกรรมสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียพลังงานลม เน้นการใช้พลังงานลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และยังไม่เกิดเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ได้มาตรฐานความปลอดภัยOSHA มีอุปกรณ์หลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน สามารถนำไปใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ แขนกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการสร้างลมอัดจะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการผลิตเพื่อเดินเครื่องปั๊มลม
แล้วการใช้ลมอย่างชาญฉลาดนั้นจะเป็นการลดการสูญเสียลม ก็ย่อมเท่ากับการลดการใช้ไฟฟ้าไปด้วย และยังไม่ทำให้ปั๊มลมทำงานหนักจนเกินไปอีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงปั๊มลม เป็นการใช้พลังงานลมอัดอย่างชาญฉลาด

เน้นการใช้ลมอัดให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ลดความอันตรายอันเกิดจากเสียงดังของอุปกรณ์ที่ใช้กับลมอัด
ได้มาตรฐานความปลอดภัยOSHA
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

สินค้าคุณภาพผ่านการทดสอบคุณภาพ มีหลากหลายตามความต้องการของหน้างาน
มีวิศวกรคอยให้คำปรึกษา
การลดต้นทุนการใช้พลังงานลมอัด การใช้พลังงานลมอัดอย่างชาญฉลาด

AIR NOZZLE

AIR NOZZLE PROFILE

AIR NOZZLE คืออุปกรณ์ช่วยเป่าลมเพื่อเป่าไล่เศษวัสดุที่ไม่ต้องการจากการผลิตทำความสะอาดชิ้นงาน เป่าลมเพื่อลดความร้อน เป่าลมเพื่อทำให้ชิ้นงานแห้งไล่หยดน้ำที่เกาะบนผิวชิ้นงาน เป่าลมเพื่อช่วยลำเลียงสิ่งของไปตามรางลำเลียง เป่าลมเพื่อผลักชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกจากไลน์สายพานลำเลียง เป่าลมเพื่อช่วยไล่ควันพิษเข้าไปสู่ปล่องดูดควันพิษระบายออก

AIR NOZZLE เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์เป่าลมแบบเก่าๆ โดยอุปกรณ์การเป่าลมแบบเดิมก็มักจะใช้ท่อลมเป่าลมออกมาเลย หรือ แบบบีบปลายท่อ ทำให้สูญเสียลมอย่างมากโดยไม่สามารถเป่าลมได้แรง รวมทั้งเกิดเสียงดังเกินค่ามาตรฐานOSHA

 

AIR KNIFE

 

VORTEX

หลักการทำงานของVORTEX TUBE
จากการจ่ายลมอัดเข้าไปที่ทางเข้าของVORTEX TUBE จะเกิดการหมุนที่ตัวGENERATORที่อยู่ภายในหมุนด้วยความเร็วที่1,000,000RPM ทำให้ลมอัดที่จ่ายเข้าไปหมุน และเกิดการแยกลมที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ลมร้อนจะออกทางด้านนึง ส่วนลมเย็นจะออกอีกด้านนึงโดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากลมเย็นเป็นหลัก

 

ทดสอบความเย็นลมทั้งสองข้างของVORTEX TUBE
จากการจ่ายลมอัดเข้าไปที่ทางเข้าของVORTEX TUBE จะเกิดการหมุนที่ตัวGENERATORที่อยู่ภายในหมุนด้วยความเร็วที่1,000,000RPM ทำให้ลมอัดที่จ่ายเข้าไปหมุน และเกิดการแยกลมที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ลมร้อนจะออกทางด้านนึง ส่วนลมเย็นจะออกอีกด้านนึงโดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากลมเย็นเป็นหลัก

CABINET COOLER

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิในตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า(ตู้คอนโทรล) โดยใช้หลักการเดียวกับVORTEX TUBE แต่เพิ่มเรื่องการออกแบบให้ง่ายในการติดตั้ง และเพิ่มการป้องกันฝุ่น ละอองน้ำ ละอองน้ำมัน ได้ถึงNEMA4(IP66) รวมถึงมีรุ่นNEMA4X(IP66) corrosion resistant(Available in 316SS) ป้องกันการกัดกร่อนด้วยวัสดุสแตนเลส316