VACUUM GENERATOR
อุปกรณ์ผลิตแรงดูดสูญญากาศ
(ปั๊มดูดสูญญากาศ)

หลักการทำงานของอุปกรณ์ผลิตแรงดูดสูญญากาศ
(ปั๊มดูดสูญญากาศ)
VACUUM GENERATOR

ปั๊มดูดสูญญากาศแบบใช้กำลังจากลมอัดสามารถสร้างแรงดูดได้อย่างฉับพลัน และใช้ดูดวัตถุได้เกือบทุกประเภท ใช้งานได้หลากหลายโดยมีถ้วยดูดSuction Cup หลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้ดูดสิ่งของได้ ทั้งแบบผิวเรียบและผิวไม่เรียบ เหมาะกับการใช้งานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์Robot เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยมากขึ้น

Vacuum Generator
Vacuum Generator Lift Wood

E-VAC VACUUM GENERATOR

ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้ลมในปริมาณน้อย ส่วนปั๊มสูญญากาศแบบเดิมมีความผันผวนสูง
ส่วนSingle stage design Vacuum Generator กำจัดความผันผวนออกไปทำให้แรงดูดสูญญากาศมีความเสถียร ส่วนฝุ่นหรือเศษเล็กก็สามารถลอดผ่าน ปั๊มสูญญากาศแบบลมอัดได้โดยปราศจากการอุดตัน Vaccum Generatorไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงและไม่มีการสึกหรอภายในเพราะไม่มีชิ้นส่วน เคลื่อนที่
ปั๊มสูญญากาศแบบลมอัดนี้ยังลดการสูญเสียจากระยะทางของท่อได้เนื่องจาก ตัวอุปกรณ์จะอยู่ติดกับถ้วยดูดเลย ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดูดสูญญากาศน้อยมาก แล้วยังดูด-ปล่อยวัตถุได้ไว

ADJUSTABLE VACUUM GENERATOR

Adjustable Vacuum Generator เป็นปั๊มดูดสูญญากาศ ที่สามารถปรับแรงดูดสูญญากาศได้ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ในปั๊มตัวเดียว เหมาะกับไลน์การผลิตที่มีชิ้นงานหลายแบบ จึงเป็นทางเลือกที่ดี ในการใช้งานดูดยกสิ่งของ

VACUUM GENERATOR WORKING

 

AIR NOZZLE | AIRKNIFE | AIR GUN | VORTEX TUBE | CABINET COOLER | AIR AMPLIFIER | ION ELIMINATOR | AIR CONVEYOR | AIR COOLANT | VACUUM PUMP | FLEXIBLE HOSE | AIR ATOMIZING NOZZLE